www.KameraTermo.pl
...najtańsza energia to ta zaoszczędzona

Pośród wydatków mieszkaniowych jakie ponosi każde gospodarstwo domowe ponad 57% stanowią koszty nośników energii - głównie na ogrzewanie pomieszczeń. Racjonalnie i oszczędnie gospodarując energią cieplną np. wykonując termomodernizację budynku, można znaczne ograniczyć te wydatki.
 
Przed rozpoczęciem remontu wskazane jest dokonanie oceny charakterystyki energetycznej i ochrony cieplnej domu, zdiagnozowanie mankamentów i wskazanie optymalnego zakresu robót budowlanych które należy przeprowadzić aby uzyskać energooszczędności. Ocenę właściwości cieplnych budynków można przeprowadzić zarówno metodą obliczeniową przy uwzględnieniu zasad wynikających z fizyki budowli jak i wykorzystując najnowszą technologię - detekcję metodą podczerwieni.

 
 
                                                                                                                                                                                                   

Co "widzi" kamera termowizyjna?

Różnicę i rozkład temperatur na danej powierzchni.

Kiedy najlepiej wykonać badanie kamerą termowizyjną?

 

Niezbędna różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku i na zewnątrz wynosi około 15 °C

KAMERATERMO spółka z o.o.

27-200 Starachowice
ul. Górna 11/20
 
tel.  502 679 855
 
janusz.nowak@kameratermo.pl
 
REGON  361276047
NIP  6642132858
 
firma jest czynnym płatnikiem VAT
 
konto bankowe:
74253000082004100391430001
Wspierane przez Hosting o12.pl


TRIAS ENERGETICA - przeznaczona dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz organów administracji w tym rządów- koncepcja zrównoważonego gospodarowania energią realizowana w trzech krokach:
 
1. Minimalizacja strat energii poprzez dobrą izolację cieplną,
2. Stosowanie w jak największym zakresie odnawialnych źródeł energii,
3. Efektywne wykorzystanie tradycyjnych paliw kopalnych tam gdzie energia odnawialna nie jest wykorzystywana.
 
 
Copyright © 2010 - 2015  KameraTermo.pl